top of page

Kejohanan Golf Pengumpulan Dana, Kelab Golf Rahman Putra,
1hb Mac 2024

Acara ini telah ditaja oleh:

Sp care.png
RP.png
Avani.png
nando.png
Celovis.png
Mr green.png
fella.png
CL.png
Desa.png

Persatuan Kesihatan Mental Selangor (juga dirujuk sebagai "SMHA") berjaya menganjurkan Kejohanan Golf Pengumpulan Dana sulungnya dengan tujuan mengumpul dana untuk menambah program jangkauan komuniti SMHA bersama program kesedaran kesihatan mental yang lain.

 

Seramai 47 pemain dan 13 penaja menyertai untuk membantu mengumpul dana dan meningkatkan kesedaran kesihatan mental melalui penyertaan.

 

Presiden SMHA, Dato’ Dr Andrew Mohanraj berkata hasil daripada acara Amal Golf itu akan digunakan untuk kesedaran masyarakat, kaunseling bersubsidi dan perkhidmatan pemulihan bagi mereka dalam kategori B40. "Keadaan kesihatan mental adalah sesuatu yang boleh memberi kesan kepada sesiapa sahaja, secara langsung atau tidak langsung tanpa mengira umur, jantina atau latar belakang" kata Dr Andrew.

 

Kesedaran Kesihatan Mental tidak pernah menjadi lebih penting apabila kita keluar dari tempoh pasca-Covid yang telah berlalu ramai rakyat Malaysia yang sangat memerlukan sokongan dan rawatan kesihatan mental. Walau bagaimanapun, sebilangan besar rakyat Malaysia yang sama ada kurang pengetahuan, atau dana untuk mendapatkan terapi adalah sangat membimbangkan.

 

Dengan pelbagai acara jangkauan dan pengumpulan dana, SMHA berazam untuk memperjuangkan usaha ini dengan sokongan dan pengesahan selanjutnya oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, yang baru-baru ini menyeru agar kerjasama antara SMHA dan Kerajaan Negeri secara proaktif membantu rakyatnya bagi memastikan kesejahteraan umum mereka dari semua aspek.

Visi SMHA adalah untuk menggalakkan kesihatan mental sebagai aspek penting dalam keseluruhan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini membawa harapan kepada semua masyarakat di Selangor untuk menerima bantuan yang mereka perlukan untuk memajukan kesejahteraan mental mereka.

 

SMHA, sebagai sebuah NGO, dikendalikan oleh sekumpulan sukarelawan yang terdiri daripada doktor, profesional kesihatan mental, ibu bapa, jurulatih, penasihat undang-undang, pelajar dan individu lain yang semuanya percaya dengan faedah meningkatkan kesedaran kesihatan mental dan menjelaskan sokongan yang diperlukan.

cuti cuti malaysia.png
Rinnai.png
DND.png
bottom of page